Lagu Raya


Pembiayaan Peribadi Mudah Lulus, Amaun Tertinggi, Jangkamasa Pembayaran Sehingga 15 Tahun, Selamat dan Sah Disisi Undang-Undang

Pinjaman Koperasi & Pinjaman Bank, Menguruskan permohonan bagi skim pinjaman peribadi ewawasan Koperasi Wawasan Malaysia atau KOWAMAS. Perkhidmatan untuk Kakitangan Kerajaan Seluruh Malaysia ke Seluruh Malaysia. Pinjaman TANPA PENJAMIN dari Koperasi KOWAMAS, Pinjaman Koperasi SEJATI dan Pinjaman Peribadi Koperasi KOWAJA untuk Kakitangan Kerajaan Malaysia. KAMI SEDIA MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH KEWANGAN ANDA. Pinjaman RM150k dari Koperasi dan di biayai oleh Bank Rakyat, Maybank dan Al-Rajhi Bank. Selesaikan masalah Blacklisted, CTOS / CCRIS pinjaman bank atau kad kredit. Semak kelayakan BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA melalui kami.

Sunday, October 18, 2009

Soalan Lazim Pinjaman Koperasi

Soalan-soalan Lazim

Pinjaman peribadi, pembiayaan koperasi, pinjaman koperasi untuk Kakitangan Kerajaan and badan berkanun.

 1. Apakah Kriteria Skim Pembiayaan Peribadi Koperasi?
  a) Warganegara Malaysia
  b) Berumur lapan belas tahun ke atas
  c) Tidak melebihi 58 tahun (semasa tamat pinjaman)
  d) Anggota koperasi
  e) Berjawatan tetap sebagai kakitangan kerajaan atau badan berkanun
  f) Berkhidmat melebihi 4 bulan
  g) Tiada tindakan mahkamah

 2. Berapakah had pembiayaan skim koperasi?
  Pembiayaan adalah terhad kepada 60 peratus gaji tetap bulanan. Pinjaman boleh dibuat sehingga RM150,000.00

 3. Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan tetap?
  Semua jenis elaun /imbuhan yang bersifat tetap walaupun pemohon bertukar unit atau bahagian. Sebagai contoh: elaun khidmat awam, elaun perumahan,elaun wilayah, elaun keraian, elaun kritikal, elaun khas kementerian dan lain-lain.

 4. Apakah pemohon perlu membayar kesemua caj yang dikenakan secara berasingan sekiranya permohonan diluluskan ?
  Tidak. Pemohon tidak perlu mengeluarkan wang untuk bayaran caj. Kesemua caj tersebut akan dipotong dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

 5. Bolehkah pembiayaan ini digunakan untuk menyelesaikan tanggungan lain?
  Boleh. Pemohon harus menyertakan penyata baki tanggungan semasa memohon.

 6. Adakah pembiayaan ini memerlukan penjamin?
  Pinjaman peribadi kopearasi tidak memerlukan penjamin.

 7. Berapa peratus jumlah bersih pinjaman yang akan diterima oleh pemohon?
  Pemohon akan mendapat 100% pembiayaan Koperasi. Namun begitu, selepas menolak segala caj dan fi kemudahan pinjaman peribadi koperasi, pemohon akan mendapat 81% hingga 88% daripada jumlah pinjaman tersebut.

 8. Berapakah tempoh pemprosesan pembiayaan koperasi ini?
  Tempoh pemprosesan adalah dari 5 sehingga 10 hari bekerja bergantung kepada kelengkapan borang dan dokumen-dokumen yang disertakan.

 9. Adakah ‘blacklist’ layak memohon?
  ‘Blacklist’ ataupun ahli yang disenarai hitam juga layak memohon.

 10. Berapa lamakah tempoh bayaran balik pembiayaan?
  Tempoh adalah dari 12 sehingga 180 bulan ataupun umur bersara pemohon yang mana sampai terdahulu.

 11. Bagaimanakah cara pembayaran balik untuk pembiayaan ini?
  Bayaran balik adalah secarai potongan gaji bulanan melalui Biro Perkhidmatan Angkasa. Secara amnya, potongan gaji adalah terhad kepada 60% gaji tetap bulanan (iaitu jumlah pemotongan dari gaji pemohon termasuk ansuran untuk pinjaman yang dipohon tidak boleh melebihi 60% dari gaji tetap bulanan) bagi kakitangan kerajaan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

0 comments:

Newer Post Older Post Home

kira jumlah pinjaman yang layak dan overlap


Sila Tunggu Sebentar...Lihat Jadual Bayaran Di Bawah Ini..

.